Tilskud til terapi sessions

Det er for nogen muligt at få tilskud til at gå i terapi – hermed noget info til dig, der vil søge om det.

Lovgivning:

Serviceloven § 102

Kommunalbestyrelsen kan ud over tilbud efter § 85 give tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet gives, når dette er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning.

Serviceloven § 85

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

 

LAB loven

Det er for nogen muligt at få tilskud under Lov om Aktiv Beskæftigelse – LAB loven.

 

Rådgivning:

Hos DUKH er det muligt at få rådgivning om rettigheder til / muligheder for tilskud.

SE-Foreningens hjemmeside er der forskellige artikler med dokumentation omkring SE-Terapis virkning, som også kan være gavnlige at bruge som dokumentation.