Traumer

Traumer kan komme efter lang tids krænkelser, overgreb eller svigt i barndommen, i et parforhold eller andre mellemmenneskelige sammenhænge. Mange opdager først, at de har traumer, når de som voksne kommer i krise – måske ved tab af mennesker i deres liv, sygdom eller arbejdsløshed. Andre kan have svært ved overgangene i livet, fra barn til voksen, ung pige/dreng til kvinde/mand – eller nye “roller”, som at få sit første rigtige arbejde eller blive forælder. Traumerne som skyldes ubearbejdede følelser fra barndommen eller senere i livet, er oftest mere eller mindre ubevidste. Disse kan gøre livet meget svært på mange måder – indlæringsproblemer, angst, tristhed, sensitivitet, at have det svært med at være i relationer, initiativløshed, en følelse af uoverskuelighed og også de fysiske symptomer, såsom spændinger og smerter bl.a

SE-Terapi er udviklet af Peter A. Levine, som har en Ph.D. i medicinsk biofysik og en doktorgrad i psykologi. Han har i de sidste 40 år gennem kliniske studier, forskning, nysgerrig og logisk tænkning fundet frem til metoden, som er baseret på studier af, hvordan dyr reagerer og kommer sig efter at have været udsat for trusler og overfald. Han fandt ud af, at mennesket kan hele sig selv på samme måde, og at det er muligt bevidst at kontakte kroppens og sindets instinktive helingsmekanismer og derigennem fuldende den naturlige helingsproces, som er blevet bremset eller holdt tilbage.

Du kan se og høre Peter Levine her, hvor han fortæller om heling af traumer med SE-terapi. Og her fortæller han om noget af historien og erfaringer bag SE-Terapi.

Og læse om SE-Terapi her.