PTSD

Post Traumatisk Stress Syndrom er en tilstand af forstyrrelse af krop og sind forårsaget af én eller flere traumatiske hændelser, men kan også være opstået efter årelange vedvarende negative oplevelser.

PTSD ramte har et overfølsomt nervesystem, som ikke kan sortere om reaktioner på hændelser hører til fortiden eller nutiden, dette gør samspillet med andre mennesker vanskeligt. Détte skyldes skader i hjernefunktioner kan føre til angst, depressioner, ensomhed, søvnproblemer, hukommelsessvigt og vredesudbrud som er invaliderende og kan have store konsekvenser i den enkeltes liv.

PTSD viser sig ofte først i sin fulde udstrækning længe efter hændelsen eller hændelserne og viser sig som udefinerbare symptomer, der ikke umiddelbart hænger sammen.

Det er her min erfaring at det er meget gavnligt at arbejde så helhedsorienteret det muligt, dvs. nænsom terapeutisk arbejde, opmærksomhed på kost og næringsstoffer, strategier til at håndtere hverdagen og en form for meditation eller afspænding.

I arbejdet med PTSD er SE-Terapi noget af det mest effektive, da man med SE-Terapi kan arbejde direkte med at hele de skadede hjernefunktioner igen, samtidig med at der arbejdes med at afspænde det overspændte nervesystem. Mange PTSD ramte vil kunne komme sig helt eller næsten helt igen, men det kræver tid og vedholdenhed.